Waarde drinker

Photo Credit: H.P.J.M. van der Lans-Schosswald

Waarde drinker

Het beeld dat iemand op emotioneel niveau over zichzelf heeft, oftewel eigenwaarde, is één van de grootste veranderingen deze maand. Drank zorgt voor een verhoging van de eigenwaarde, je wordt er losser van, sommige remmingen vallen weg. Ik dacht dat ik alcohol nodig had op een feestje om mijn eigenwaarde op te krikken.

Maar niets is minder waar.

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft onderzocht of er een verband bestaat tussen het nuttigen van drank en eigenwaarde (infonu.nl). Daarbij gebruikten ze de volgende hypothese: “Voor de invloed van drankgebruik was de nulhypothese: Er is geen verband tussen drankgebruik en eigenwaarde.”

Er werd een enquête ingevuld door studenten. De enquête bevatte vragen over de persoon zelf en werden gevolgd door de Positive Affect Negative Affect Schedule (PANAS), een levensoriëntatietest, JCT en de Rosenberg self-esteem Scale (RSES).

Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen alcoholgebruik en de eigenwaarde. Dit kan ik zelf bevestigen. Je wordt inderdaad losser van alcohol, en ja, in een totaal onbekende groep is het wel prettig om de sociale krampachtigheden los te laten, maar het zal geen effect hebben op je eigenwaarde.